Praktisch aan de slag

Op diverse niveaus moet de klimaatadaptatie plaatsvinden. Een hele praktische manier, waar je direct mee kan beginnen, is het opstellen en toepassen van een checklist. Vindt er nu een ontwikkeling plaats dan kan je met de checklist kijken waar je aan kan denken bij het verminderen van droogtegevoeligheid, hittestress, wateroverlast of beter ruimtelijk ordenen ter voorkoming / verminderen van effecten van overstromingen. Hoe dat dan te realiseren, is de volgende stap.

Om een idee te geven: